III Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій»

(до 60-річчя кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій)

14-16 листопада
2019 р.

м. Рівне

Роботу конференції планується проводити за такими науковими напрямками:

  • математичне моделювання та обчислювальні методи;
  • проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності;
  • проблеми автоматизованого керування, оптимізації та ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів;
  • моделювання фізичних, технічних і соціальних систем;
  • проблеми розвитку електроенергетики, інтелектуальні мережі Smart Grid;
  • інформаційні технології, робототехніка та штучний інтелект;
  • питання історії та методики викладання математики та інформатики.
Передбачаються: пленарні доповіді (до 25 хв.), секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення (заочна участь); вибрані доповіді в on-line режимі.

INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

Задірака Валерій Костянтинович
Задірака Валерій Костянтинович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації чисельних методів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (співголова)
Кушнір Роман Михайлович
Кушнір Роман Михайлович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (співголова)
Мошинський Віктор Степанович
Мошинський Віктор Степанович
доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор Національного університету водного господарства та природокористування (співголова)
Бомба Андрій Ярославович
Бомба Андрій Ярославович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету (заступник голови)
Древецький Володимир Володимирович
Древецький Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування (заступник голови)
Квасніков Володимир Павлович
Квасніков Володимир Павлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету (заступник голови)
 Савіна Наталія   Борисівна
 Савіна Наталія   Борисівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування (заступник голови)
   Сафоник Андрій     Петрович
   Сафоник Андрій     Петрович
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування (заступник голови)
Бігун Ярослав  Йосипович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
                             Бурдук                             Анна
доктор технічних наук, професор кафедри лазерних технологій, автоматизації та організації виробництва, механічний факультет, Вроцлавська політехніка, Польща
     Ванін Віктор      Антонович
доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту»
Верлань Анатолій Федорович
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”
Власюк Анатолій Павлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»
             Вуйцік                Вальдемар
доктор технічних наук, професор, директор Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки, Польща
Волощук Володимир Анатолійович
доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”
Воробель Роман Антонович
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів і систем перетворення інформації, фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
                          Gamze                             Gürsoy
PhD, Postdoctoral Research Associate at Yale University
                          Гордійчук                                           Павло
Postdoctoral Research Associate at Massachusetts Institute of TechnologyT
Жученко Анатолій Іванович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизацiї хiмiчних виробництв Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”
Заяць Василь Михайлович
доктор технічних наук, професор кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування, професор Технологічно-природничого університету у Бидгощі, Польща
 Карпаш Максим    Олегович
доктор технічних наук, професор, директор науково – дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології Івано – Франківського національного технічного університету нафти і газу
                        Качмарек                         Маріуш
доктор технічних наук, професор, директор Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща
                  Комада                     Павел
доктор філософії, заступник директора Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки, Польща
                       Кубік                         Юзеф
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки пористих матеріалів Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща
Лупенко Сергій Анатолійович
доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя
Ляшко Сергій        Іванович    
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики КНУ ім. Т. Шевченка
Мартинюк Петро Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
Наконечний Олександр Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Пасічник Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”
Пасічник Ігор     Демидович
доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, ректор Національного університету «Острозька Академія»
Паталяс-Малішевська Юстина
доктор технічних наук, професор, механічний факультет, Університет в Зеленій Гурі, Польща
                     Роєк                       Ізабела
доктор технічних наук, професор Інституту механіки та прикладної інформатики Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі, Польща
                 Сабзієв                   Ельхан
кандидат технічних наук, доцент Інституту систем управління, Баку, Азербайджан
Савула Ярема  Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Львівського національного університету ім. І. Франка
Тадеєв Петро Олександрович
кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування
Трофимчук Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
   Турбал Юрій     Васильович
доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання Національного університету водного господарства та природокористування
Хіміч Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
                  Цєшко                   Мечислав
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки пористих матеріалів Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща
Чапля Євген Ярославович
доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Центру математичного моделювання, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Чикрій Аркадій Олексійович
академік НАН України України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Шаховська Наталія Богданівна
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту Національного університету “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сафоник А.П. – професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП (голова);

Бомба А.Я. – завідувач кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ;

Древецький В.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Маланчук Є.З. – доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Матус С.К. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Присяжнюк О.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Рудик А.В. – доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Тадеєв П.О. – директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП;

Христюк А.О. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

Робоча група

Грицюк І. М. Кутя В. М.
Реут Д. Т. Полюхович О. О.
Парфенюк О. І. Таргоній І. М.

документи

Фінансові умови

Умови участі Для учасників з України Для закордонних учасників
Очна участь 400 UAH 80 USD
Заочна участь 200 UAH 40 USD
Студенти, аспіранти 200 UAH(заочна участь-100 UAH) 20 USD
Кошти надсилати на карту ПриватБанку:

5168 7573 4923 3314 (UAH)
Христюку Андрію Олексійовичу (призначення – оргвнесок, прізвище).

Умови проживання у місцевих готелях можна знайти на відповідних сайтах:

готель «Мир» http://mir-hotel.com;
готель «Турист» http://www.rivnetourist.com.ua;
готель «Україна» http://www.hotelukraine.rv.ua;
готель «Оптіма» https://reikartz.com/uk/hotels/optima-rovno/
інші готелі https://www.booking.com/


Оргкомітет намагатиметься також забезпечити учасників житлом у гуртожитках НУВГП у номерах:
а) готельного типу;
б) звичайних.

ключові дати

1 вересня 2019

Завершення реєстрації (на сайті конференції) для участі у конференції

15 вересня 2019

Завершення прийому тез доповідей

1 жовтня 2019

Завершення прийому статей

до 1 жовтня 2019

Оплата за участь у конференції

до 15 жовтня 2019

Розсилання запрошень (після сплати оргвнеску)

Після закриття

Екскурсії Рівненщиною
ОРІЄНТОВНИЙ РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ14.11.2019 – четвер


8.00 – реєстрація і поселення учасників

10.00-13.00 – відкриття конференції, пленарні доповіді

13.00-14.00 – обідня перерва

14.30-18.00 – робота секцій

19.00 – дружня вечеря

15.11.2019 – п'ятниця


9.30 – робота секцій (продовження)

13.00-14.00 – обідня перерва

14.30 – перегляд стендових доповідей

виступ представників ІТ-компаній

16.11.2019 – субота


9.30 – заключне засідання (закриття конференції)

екскурсії Рівненщиною

від’їзд учасників конференції