Міжнародна наукова конференція

«Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій»

(до 60-річчя кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій)

14-16 листопада
2019 р.

м. Рівне

Роботу конференції планується проводити за такими науковими напрямками:

  • математичне моделювання та обчислювальні методи;
  • проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності;
  • проблеми автоматизованого керування, оптимізації та ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів;
  • моделювання фізичних, технічних і соціальних систем;
  • проблеми розвитку електроенергетики, інтелектуальні мережі Smart Grid;
  • інформаційні технології, робототехніка та штучний інтелект;
  • питання історії та методики викладання математики та інформатики.
Передбачаються: пленарні доповіді (до 25 хв.), секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення (заочна участь); вибрані доповіді в on-line режимі.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Задірака Валерій Костянтинович
Задірака Валерій Костянтинович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації чисельних методів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (співголова)
Кушнір Роман Михайлович
Кушнір Роман Михайлович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (співголова)
Мошинський Віктор Степанович
Мошинський Віктор Степанович
доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор Національного університету водного господарства та природокористування (співголова)
Бомба Андрій Ярославович
Бомба Андрій Ярославович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету (заступник голови)
Древецький Володимир Володимирович
Древецький Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування (заступник голови)
Квасніков Володимир Павлович
Квасніков Володимир Павлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету (заступник голови)
Савіна Наталія Борисівна
Савіна Наталія Борисівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування (заступник голови)
Сафоник Андрій Петрович
Сафоник Андрій Петрович
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування (заступник голови)
Бігун Ярослав Йосипович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Бурдук Анна (Burduk Anna)
доктор технічних наук, професор кафедри лазерних технологій, автоматизації та організації виробництва, механічний факультет, Вроцлавський технологічний університет, Польща
Ванін Віктор Антовович
доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту»
Верлань Анатолій Федорович
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”
Власюк Анатолій Павлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»
Войцік Валдемар (Wójcik Waldemar)
доктор технічних наук, професор, директор Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки, Польща
Волощук Володимир Анатолійович
доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”
Воробель Роман Антонович
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів і систем перетворення інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Жученко Анатолій Іванович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизацiї хiмiчних виробництв Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”
Заєць Василь Михайлович
доктор технічних наук, професор кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування
Карпаш Максим Олегович
доктор технічних наук, професор, директор науково – дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології Івано – Франківського національного технічного університету нафти і газу
Качмарик Маріуш (Kaczmarek Mariusz)
доктор технічних наук, професор, директор Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща
Комада Павел (Komada Paweł)
кандидат технічних наук, заступник директора Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки, Польща
Кубік Юзеф (Kubik Józef)
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки пористих матеріалів Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща
Лупенко Сергій Анатолійович
доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя
Ляшко Сергій Іванович    
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики КНУ ім. Т. Шевченка
Мартинюк Петро Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
Наконечний Олександр Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Пасічник Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор, кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”
Пасічник Ігор Демидович
доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, ректор Національного університету «Острозька Академія»
Паталас-Маліщевська Юстина (Patalas-Maliszewska Justyna)
кандидат технічних наук, професор Факультету механічної інженерії Університету Зелена Гура, Польща
Рояк Ізабела (Rojek Izabela)
кандидат технічних наук, професор Інституту механіки та прикладної інформатики Університет ім. Казимира Великого в Бидгощи, Польща
Сабзієв Ельхан (Sabziev Elkhan)
кандидат технічних наук, доцент Інституту систем управління, Баку, Азербайджан
Савула Ярема Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Львівського національного університету ім. І. Франка
Трофимчук Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Турбал Юрій Васильович
доктор технічних наук, професор, директор ННІ ЗДН Національного університету водного господарства та природокористування
Хіміч Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Цєшко Мечислав (Cieszko Mieczysław)
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання і симуляції Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща
Чапля Євген Ярославович
доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Центру математичного моделювання Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Чикрій Аркадій Олексійович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Шаховська Наталія Богданівна
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту Національного університету “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сафоник А.П. – професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП (голова);

Бомба А.Я. – завідувач кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ;

Древецький В.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Маланчук Є.З. – доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Матус С.К. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Присяжнюк О.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Рудик А.В. – доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Тадеєв П.О. – директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП;

Христюк А.О. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

Робоча група

Грицюк І. М. Бойчура М. В.
Реут Д. Т. Полюхович О. О.
Парфенюк О. І. Таргоній І. М.

Праці

  • матеріали за результатами конференції буде видано до початку роботи конференції (з метою розміщення результатів конференції у Міжнародних наукометричних базах, матеріали приймаються англійською мовою);
  • статті за матеріалами виголошених на конференції доповідей, які одержать схвальну оцінку оргкомітету, будуть рекомендовані до опублікування у фахових виданнях з технічних наук: «Вісник НУВГП» (орієнтовний вихід: 2 – 4 квартали 2020 року), а також у журналі «Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska» (Польща).

Фінансові умови

Умови участі Для учасників з України Для закордонних учасників
Очна участь 400 UAH 80 USD
Заочна участь 200 UAH 40 USD
Студенти, аспіранти 200 UAH(заочна участь-100 UAH) 20 USD
Кошти надсилати на карту ПриватБанку:

5168 7573 4923 3314 (UAH)                              Христюку Андрію Олексійовичу (призначення – оргвнесок, прізвище).

Умови проживання у місцевих готелях можна знайти на відповідних сайтах:

- готель «Мир» http://mir-hotel.com;
- готель «Турист» http://www.rivnetourist.com.ua;
- готель «Україна» http://www.hotelukraine.rv.ua;
- готель «Оптіма» https://reikartz.com/uk/hotels/optima-rovno/
- інші готелі https://www.booking.com/


Оргкомітет намагатиметься також забезпечити учасників житлом у гуртожитках РДГУ, НУВГП, НУ«ОА» у номерах звичайного та готельного типів

ключові дати

15 вересня 2019

Завершення реєстрації (на сайті конференції) для участі у конференції

1 жовтня 2018

Завершення прийому тез доповідей

30 жовтня 2019

Завершення прийому статей (за домовленістю)

до 20 жовтня 2019

Оплата за участь у конференції

до 1 листопада 2019

Розсилання запрошень (після сплати оргвнеску)

Після закриття

Екскурсії Рівненщиною
ОРІЄНТОВНИЙ РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ14.11.2019 – четвер


8.00 – реєстрація і поселення учасників

10.00-13.00 – відкриття конференції, пленарні доповіді

13.00-14.00 – обідня перерва

14.30-18.00 – робота секцій

19.00 – дружня вечеря

15.11.2019 – п'ятниця


9.30 – робота секцій (продовження)

13.00-14.00 – обідня перерва

14.30 – перегляд стендових доповідей

виступ представників ІТ-компаній

16.11.2019 – субота


9.30 – заключне засідання (закриття конференції)

екскурсії Рівненщиною

від’їзд учасників конференції

документи