Міжнародна наукова конференція

«Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій»

(конференція присвячена пам’яті акад. І.І. Ляшка)

2-4 березня
2018 р.

м. Рівне

Роботу конференції планується проводити за такими науковими напрямками:

  • математичне моделювання;
  • обчислювальні методи;
  • комп’ютерна гідродинаміка;
  • проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності;
  • проблеми автоматизації, керування, оптимізації та ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів;
  • моделювання фізичних, технічних і соціальних систем;
  • інформаційні технології та робототехніка;
  • питання історії та методики викладання математики та інформатики;
Передбачаються: пленарні доповіді (до 25 хв.), секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення (заочна участь); вибрані доповіді в on-line режимі.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Сергієнко Іван Васильович
Сергієнко Іван Васильович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (співголова)
Макаров Володимир Леонідович
Макаров Володимир Леонідович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу обчислювальної математики Інституту математики НАН України (співголова)
ЗАДіРАКА Валерій Костянтинович
ЗАДіРАКА Валерій Костянтинович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації чисельних методів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (співголова)
Кушнір Роман Михайлович
Кушнір Роман Михайлович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (співголова)
          Ляшко Сергій           Іванович
          Ляшко Сергій           Іванович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики КНУ ім. Т. Шевченка (заступник голови)
БОМБА АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
БОМБА АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету (заступник голови)
Алдашев Серик Аймурзаевич
доктор фізико-математичних наук, професор, професор Казахского НПУ імені Абая
Базилевич Роман Петрович
доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»
Бігун Ярослав  Йосипович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Булавацький Володимир Михайлович
доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
     Ванін Віктор         Антонович   
доктор технічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту»
Власюк Анатолій Павлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»
Воробель Роман Антонович
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів і систем перетворення інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Гавриленко Валерій Володимирович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету
Гупал Анатолій Михайлович
член-кореспондент НАН України, завідувач відділом методів індуктивного моделювання та керування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Древецький Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування
Жолткевич Григорій Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Заяць Василь Михайлович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування
Качмарик Маріуш (Karczmarek Mariusz)
професор, доктор габілітований, директор Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща
Клюшин Дмитро Анатолійович
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ковтунець Володимир Віталійович
к.ф.-м.н., перший заступник міністра МОН України
                  Кубік Юзеф                       (Kubik Józef)     
професор, доктор габілітований, завідувач кафедри механіки пороватих матеріалів Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща
Куссуль Наталія Миколаївна
доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАН України
Мартинюк Петро Миколайович
доктор технічних наук, завідувач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
Мойсишин Василь Михайлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Наконечний Олександр Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Новіков Олексій Миколайович
доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Пасічник Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»
Савула Ярема    Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Львівського національного університету імені І. Франка
Самойленко Валерій Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
  Сафоник Андрій     Петрович
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування
Семенов Володимир Вікторович
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Трофимчук Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
    Турбал Юрій     Васильович
доктор технічних наук, директор ННІ ЗДН Національного університету водного господарства та природокористування
Хіміч Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Цєшко Мечислав    (Cieszko Mieczysław)
професор, доктор габілітований, завідувач кафедри моделювання і симуляції Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща
Чапля Євген Ярославович
доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Центру математичного моделювання Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Чикрій Аркадій Олексійович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Бомба А.Я. – завідувач кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ (голова);

Сафоник А.П. – професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП (заступник голови);

Потапенко Л.І. – молодший науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ КНУ імені Тараса Шевченка;

Сіренко І.П. – провідний інженер наукової лабораторії «Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ» КНУ ім. Т. Шевченка;

Стеля О.Б. – старший науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії «Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ» КНУ ім. Т. Шевченка;

Сяський В.А. – доцент кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ;

Тадеєв П.О. – директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП;

Черній Д.І. – доцент кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка;

Шахрайчук М.І. – декан факультету математики та інформатики РДГУ.

Робоча група

Бойчура М. В. Матус С. К.
Грицюк І. М. Присяжнюк О.В.
Кутя Т.В. Сінчук А. М.
Литвак А.М. Теребус А.В.
Малаш К. М. Яйлимова Г.О.

Праці

  • збірник тез доповідей учасників буде виданий до початку роботи конференції
  • статті за матеріалами виголошених на конференції доповідей, які одержать схвальну оцінку оргкомітету, будуть рекомендовані до опублікування у фахових виданнях з технічних та фізико-математичних наук (орієнтовний вихід: 2 – 4 квартали 2018 року): «Журнал обчислювальної і прикладної математики»; «Вісник НУВГП» тощо.

Фінансові умови

Умови участі Для учасників з України Для закордонних учасників
Очна участь 250 UAH 60 USD
Заочна участь 100 UAH 30 USD
Студенти, аспіранти 100 UAH(заочна участь-50 UAH) 20 USD
Кошти надсилати на карту ПриватБанку:

5168 7427 0295 3765 (UAH),
4731 2171 0700 7864 (USD),                              Сінчук Алесі Михайлівні (призначення – оргвнесок).

Умови проживання у місцевих готелях можна знайти на відповідних сайтах:

- готель «Мир» http://mir-hotel.com;
- готель «Турист» http://www.rivnetourist.com.ua;
- готель «Україна» http://www.hotelukraine.rv.ua;
- готель «Оптіма» https://reikartz.com/uk/hotels/optima-rovno/
- інші готелі https://www.booking.com/


Оргкомітет намагатиметься також забезпечити учасників житлом у гуртожитках РДГУ, НУВГП, НУ«ОА» у номерах звичайного та готельного типів

ключові дати

28 січня 2018

Завершення реєстрації (на сайті конференції) для участі у конференції

28 січня 2018

Завершення прийому тез доповідей

31 січня 2018

Завершення прийому статей (за домовленістю)

до 31 січня 2018

Оплата за участь у конференції

до 5 лютого 2018

Розсилання запрошень (після сплати оргвнеску)

Після закриття

Екскурсії РівненщиноюОрієнтовний розклад
01.03.2018 - четвер

14.00 – 18.00 – реєстрація і поселення учасників конференції;

02.03.2018 - п’ятниця

8.00-09.45 – реєстрація (продовження);
10.00-13.00 – відкриття конференції, пленарні доповіді;
13.00-14.00 – обідня перерва;
14.30-18.00 – робота секцій;
19.00 – дружня вечеря;

03.03.2018 – субота

9.30 – робота секцій (продовження); перегляд стендових доповідей; виступ представників ІТ-компаній;

04.03.2018 – неділя

заключне засідання (закриття конференції); екскурсії Рівненщиною, від’їзд учасників конференції.

документи